Rectangle

Jag är för stressad!
Ta mig vidare.

Rectangle
Gesture, Rectangle

Scrolla ner

Europaparlamentet.

9 juni är det val till

Rectangle

Vi har frågat vad Sverige tycker om debatten.

Rectangle

till sakta
och saklig.

Och svaret är:

Den måste gå
från fort och fel

Rectangle

Sidan Slow Politics är inte längre tillgänglig.

Rectangle

EU-valdebatten behöver Slow Politics,
helt enkelt.

Rectangle

85 % vill att den politiska debatten i högre utsträckning ska bygga på fakta och kunskap.

Källa: Novusundersökning, 2024.
Not: Ytterligare 7 % svarade alternativet "Vet ej".

6 %

Lagom

1 %
Lägre

85 %

Högre

Rectangle

Fyra av tio vill sänka tempot i den politiska debatten.

15 %

Instämmer
knappast

41 %

Instämmer

13 %

Instämmer
inte

Källa: Novusundersökning, 2024.
Not: Ytterligare 31 % svarade ”Vet ej / Ingen uppfattning”.

Rectangle

44 % vill att politikerna pratar mer om EU.

7 %
Mindre

44 %

Mer om EU

34 %

Varken mer
eller mindre

Källa: Novusundersökning, 2024.
Not: Ytterligare 14 % svarade alternativet "Vet ej".

Rectangle

Två av tre är oroliga
för den demokratiska
utvecklingen
i Europa.

4 %
Inte alls orolig

68 %

Orolig

24 %

Inte särskilt
orolig

Källa: Novusundersökning, 2024.
Not: Ytterligare 4 % svarade ”Vet ej”.

Rectangle

De har all rätt att vara oroliga.

Ett lågt valdeltagande kan innebära att extrema får större inflytande i EU-parlamentet.

För sans och balans.
Mot fort, fel och faktaresistens.

gå och rösta.

Du kan vara med och förändra den demokratiska utvecklingen i Europa. Ett sätt att göra det på är att …

Rectangle

För sans och balans.
Mot fort, fel och falukorvar.

Gå och rösta.

Du kan vara med och förändra den demokratiska utvecklingen i Europa. Ett sätt att göra det på är att …

Rectangle

Medier, politiker och andra beslutsfattare behöver sänka tempot och börja lyssna på de som faktiskt kan. Men för att nå dit måste vi hjälpas åt att sprida Slow Politics budskap.

Ladda ner vårt kampanjmaterial:

Sprid ordet!

Utöver att rösta kan du bidra till Slow Politics.

Rectangle

Bilder att dela i sociala medier

Delningsmaterial

Rectangle

Kom ihåg: sakta och saklig är alltid bättre än fort och flel.

Att fatta beslut i EU är en rätt snårig process som kräver samtal, överenskommelser och kompromisser över blockgränserna.

Därför uppmärksammar vi nu 20 framgångsrika svenska samhällsförändrare i Bryssel.

De som, på ett eller annat sätt, genomfört långsiktiga förändringar i EU.

Helt i Slow Politics-anda!

Font

Här är Bryssels
20 tyngsta:

Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle

VÄRLDSNATURFONDEN WWF

Director environmental governance

Lovisa Hagberg

20.

Orange, Tree

EUROPAFACKET

Vice ordförande

Claes-Mikael Ståhl

19.

Orange, Gesture

LRF BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Ingrid Rydberg

18.

Orange, Gesture, Font

VÄNSTERPARTIETS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Elisabet Forssell

17.

Orange, Gesture, Font

NORTHVOLT

Ansvarig för policyarbete inom EU

Julia Altenhofer

16.

Orange, Gesture, Font

KREABS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Karl Isaksson

15.

Orange, Gesture, Font

ENERGIFÖRETAGENS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Julia Lindholm

14.

Orange, Gesture, Font

LIBERALERNAS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Malin Gisslén

13.

Orange, Gesture

MILJÖPARTIETS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Jeanette Perman

12.

SVERIGES KONSUMENTER

Internationell sekreterare

Jens Henriksson

11.

Motivering: Vattenfall har ett starkt Brysselkontor med flera seniora medarbetare. Företaget har haft ett flertal möten med fokus på European Green Deal. Madelene Sundkvist är senior politisk rådgivare för Vattenfall och är med sina tio år i Bryssel en av de tyngsta företrädarna för företaget.

VATTENFALL

Senior policyrådgivare

Madelene Sundkvist

10.

Orange, Tree

Motivering: Svenskt Näringsliv är en av de mest tongivande och resursstarka svenska organisationerna i Bryssel. Organisationen har täta kontakter med parlamentariker från olika politiska sidor. Charlotte Andersdotter är kanslichef och har djup kännedom om vad som pågår i EU-maskineriet, inte minst när det kommer till lönetransparensdirektivet.

SVENSKT NÄRINGSLIVS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Charlotte Andersdotter

9.

Orange, Gesture

Motivering: Fredrik Persson är sedan 2022 ordförande för Business Europe, Svenskt Näringslivs motsvarighet på EU-nivå. Fredrik är en ledande kraft i EU för frågor kopplade till innovation och grön omställning. EU:s forskningsprogram Horizon Europe är något som Fredrik valt att prioritera.

BUSINESS EUROPE

Ordförande

Fredrik Persson

8.

Orange, Gesture, Font

Motivering: Skogsindustrierna har, trots endast två anställda i Bryssel, lyckats etablera sig väl under mandatperioden med besök hos de flesta parlamentarikerna. De har dessutom haft hela 23 högnivåmöten med Europeiska kommissionen under mandatperioden.

SKOGSINDUSTRIFÖRETAGARNAS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Anna Holmberg

7.

Orange, Gesture, Font

Motivering: Som kanslichef för Moderaterna i Bryssel har Elin Elfström stort inflytande, inte minst över migrationspolitiken där hon varit en av de centrala spelarna i framtagandet av migrationspakten. Elin Elfströms chef Tomas Tobé är ordförande i biståndsutskottet och en av de svenska parlamentarikerna med störst inflytande i Bryssel.

MODERATERNAS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Elin Elfström

6.

Orange, Gesture, Font

Motivering: Per Hilmersson har arbetat med EU-frågor i över 20 år och besitter en djup sakkunskap så väl som en unik förmåga att hitta vägar framåt i komplexa frågor kring arbetsmarknad, inte minst kopplat till minimilöndirektivet. Nu arbetar han som kanslichef för S i Bryssel. Han har tidigare haft toppositioner i Europafacket och TCO samt i Margot Wallströms kabinett när hon var kommissionär.

SOCIALDEMOKRATERNAS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Per Hilmersson

5.

Orange, Gesture, Font

Motivering: Naturskyddsföreningen har spelat en konstruktiv roll under mandatperioden och träffat de flesta svenska parlamentariker. En viktig fråga för organisationen har varit direktivet CSDD som handlar om att företag ska ta ett större ansvar för hållbarhet i sina värdekedjor. En av de mest tongivande experterna på ämnet är Marja Wolpher som särskilt fokuserat på civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Senior policyrådgivare

Marja Wolpher

4.

Orange, Gesture, Font

Motivering: Carin Hallerström har en central roll i den nordiska fackliga organisationen Nordic Financial Unions. Organisationen har, med Carin Hallerström i täten, på ett fokuserat, kompetent och tydligt sätt lyckats lyfta frågan om arbetstagares villkor inom det finansiella området.

NORDIC FINANCIAL UNIONS

Generalsekreterare

Carin Hallerström

3.

Orange, Gesture

Motivering: Carl-Albert Hjelmborn är chef för det fackliga Brysselkontoret som samordnar LO, TCO och Sacos arbete. Carl-Albert har varit drivande i arbetet med minimilöndirektivet men även lönetransparensdirektivet och den sociala dialogen, centrala frågor för arbetstagare i hela EU.

FACKENS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Carl-Albert Hjelmborn

2.

Motivering: Sophia Bengtsson har många års erfarenhet av politiskt hantverk på den yttersta nivån i Bryssel. Innan hon blev kanslichef för Centerpartiets kontor i Europaparlamentet arbetade hon för Svenskt Näringslivs Brysselkontor. Utöver sin omvittnat goda förhandlingsförmåga ser Sophia det som sin livsuppgift att förklara EU, vilket hon gör på ett pedagogiskt och insiktsfullt vis på bland annat plattformen X. Under mandatperioden har Sophia lett sina medarbetare i arbetet med viktiga reformer, bland annat en central EU-resolution om den sociala dialogen, som Centerpartiets parlamentariker Abir Al-Sahlani varit skuggrapportör för.

CENTERPARTIETS BRYSSELKONTOR

Kanslichef

Sophia Bengtsson

1.

Listan

Automotive tire, Gesture
Rectangle

9 juni är det val till Europaparlamentet. Varför är det viktigt? Och vilka är partiernas viktigaste reformer den kommande mandatperioden?

Vår EU-valdebatt kommer hållas i Slow Politics-format. Det betyder att fokus ligger på sans och balans, att alla får tala till punkt och att partiernas egna reformer är i centrum. Kan det bli bättre? Vi tror inte det!

Den 20 maj är det debatt!

Sports equipment, Leg, Mammal, Organism, Gesture, Elbow
Sports equipment, Leg, Mammal, Organism, Gesture, Elbow

Kontakt
kansli@saco.se

Webbplats
www.saco.se